Güncel Haber ve Duyurular

Kamuya açıklanmış Yönetim Kurulumuzun 30/04/2020 tarihli ve 7 numaralı kararı ve 19/06/2020 tarihli ve 9065 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararı uyarınca, şirketimiz Hayat Varlık Yönetim A.Ş., tam hakimiyetle iştiraki olan Dünya Varlık Yönetim A.Ş. ile Dünya Varlık Yönetim A.Ş. tüzel kişiliği altında birleşmiştir. Şirketin tüm mal varlığının bütün aktif ve pasifleri ile birlikte, tasfiyesiz olarak kül halinde Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'ye geçmesi konusunda 25/06/2020 tarihli olağan genel kurulda oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu işlemler İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30/06/2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Konu ile ilgili KAP'ta yapılan duyuruya linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Hayat Varlık Yatırımcı İlişkileri

30.06.2020

12.12.2019 tarih ve 72/1595 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 175.000.000.- TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 25.000.000 (yirmi beş milyon) TL nominal değerli, 728 gün vadeli iskontolu finansman bonosu ihraç edilmiştir. 728 gün vadeli finansman bonosunun valör tarihi 26.06.2020 olup, itfa tarihi 24.06.2022'dir.

25 Milyon TL tutarlı ihraç için  tıklayınız.

30.06.2020

23.05.2019 tarih ve 29/712 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile şirketimize tahsis edilen 200.000.000.- TL tutarındaki ihraç limiti dahilinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış suretiyle 59.000.000 (elli dokuz milyon) TL nominal değerli, 364 gün vadeli tahvil ihraç edilmiştir. 364 gün vadeli tahvilin valör tarihi 15 Kasım 2019 olup, itfa tarihi 13 Kasım 2020'dir.

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

59 Milyon TL tutarlı ihraç için tıklayınız.

15.11.2019

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (Turkrating), şirketimizi ulusal düzeyde yatırım yapılabilir seviyesinde değerlendirerek, uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notumuzu TR AA ve kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notumuzu TR A1 ve görünümümüz "Pozitif" olarak teyit etmiştir.

Uzun vadeli derecelendirme notu olan TR AA, diğer Türk borçlulara ve borçlara kıyasla güçlü kredi kalitesini ifade eder. Kısa vadeli derecelendirme notu olan TR A1, diğer Türk borçlulara kıyasla en güçlü borç ödeme kabiliyetini ifade eder.

Konu ile ilgili KAP'ta yapılan duyuruya linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Hayat Varlık Yatırımcı İlişkileri

20.04.2020

Kamu Bilgilendirme Platformu’nda yayınlanan ilgili duyuruya aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

22.06.2020

Finansal Bilgiler

Bize Ulaşın

İLETİŞİM FORMU
Lütfen geçerli bir E-Posta adresi giriniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK

Adres:Profilo Plaza, B Blok, Kat: 1 Mecidiyeköy 34394 / İstanbul
Telefon:0 850 22 22 850
:
Faks:0 850 480 70 71
E-Posta:info@dunyavarlik.com

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Telefon:0 212 355 80 54
E-Posta:invest@dunyavarlik.com