Hakkımızda

Türkiye’nin öncü varlık yönetim şirketlerinden (VYŞ) Hayat Varlık Yönetim A.Ş. (Hayat Varlık), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kararı ile 2008 yılında kurulmuştur.

Hayat Varlık'ın ana faaliyet konusu, bankaların ve diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarını satın almak, satmak, satın alınan alacakları borçlusundan tahsil etmek, varlıkları nakde çevirmek veya bunları yeniden yapılandırarak satmak ve alacakları ile diğer varlıklarının tahsilatı, yeniden yapılandırılması veya üçüncü kişilere satışı konularında aracılık, destek ve danışmanlık hizmeti vermektir.

31.12.2018 itibarıyla hazırlanmış konsolide mali tablolara göre Hayat Varlık’ın aktif büyüklüğü 1,2 milyar TL, tahsili gecikmiş alacak portföy büyüklüğü 1,1 milyar TL, özsermayesi 499 milyon TL ve ödenmiş sermayesi 185 milyon TL'dir. 2018 yılı net karı 90 milyon TL'dir.

2018 yıl sonu itibarıyla şirket, 12,9 milyar TL kümülatif anapara tutarında tahsili gecikmiş alacak portföyü satın almıştır. Hayat Varlık satın alınan portföy büyüklüğü ile sektörde lider konumdadır. Aktifler ağırlıklı olarak bankalardan, kısmen de diğer finansal kuruluşlardan alınan geniş bir yelpazede çeşitli teminat yapısına sahip, hem kurumsal/ticari hem de bireysel tahsili gecikmiş alacaklardan oluşmaktadır.

Hayat Varlık, müşterilere daha hızlı ve esnek çözümler, portföylerini aldığımız bankalara ise tatmin edici hizmet sunmak ve sonuçta daha fazla değer yaratmak adına yeni teknoloji yatırımlarına azami önem vermektedir.

Hayat Varlık, gerek kredi çözüm görüşmelerini gerek yasal takip işlemlerini kendi kadrosundaki finans ve hukuk uzmanları ile yürütmektedir. Şirketin kadrosunda teknoloji, karar destek ve genel müdürlük birimleri dahil 500'e yakın çalışanı bulunmakta olup, bunlardan %90'ı İstanbul’da %10'u ise beş farklı bölge ofisinde yer almaktadır. 

Hayat Varlık kuruluşundan bu yana ortaklık yapısı uluslararası kurumsal ortaklardan oluşmuş olup, bunun bir yansıması olarak da müşteri odaklılık, profesyonellik, kurumsallık ve etik değerler baz alınarak süreçleri oluşturmuş ve korumuştur.

Hayat Varlık, hem uluslararası finansal piyasalardan, hem de Türkiye borçlanma araçları piyasasından fonlama sağlayabilmiştir:

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 2011 yılında şirketimize 100 milyon TL tutarında özkaynak ve kredi finansmanı sağlayarak ortak olmuştur.
Şirketimiz, ihraç ettiği 788 milyon TL'den fazla çeşitli vadelerdeki tahvillerle sabit getirili menkul kıymetler tarafında önemli bir yatırımcı bazına ulaşmıştır. Tahvil programımızın yatırımcı tabanını geliştirmek ve ortalama vadeyi uzatmak amacı ile EBRD tahvil programımıza yatırımcı olarak katılmıştır.
Şirketimiz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve dünyanın en büyük bankası olan Industrial and Commercial Bank of China'nın (ICBC) iştiraki ICBC Turkey’den uzun vadeli 120 milyon TL tutarında sendikasyon kredisi sağlamıştır.

Yatırım yapılabilir uzun dönem kredi derecelendirme notumuz Turkrating tarafından 2019 yılında TR AA olarak, kısa vadede notumuz TR A1, görünüm ile “Pozitif” olarak teyit edilmiştir.

Hayat Varlık,

 • 2018 yıl sonu sonu itibarıyla, 40'a yakın finans kuruluşundan, anapara bakiyesi toplamı 12,9 milyar TL tutarında olan 200’e yakın portföy satın almıştır.
 • Türkiye’deki 21 varlık yönetim şirketi arasında, 31.12.2018 itibarıyla anapara bakiyesi, aktif büyüklüğü, portföy büyüklüğü ve özkaynak bakımından sektörün öncülerindendir.
 • Müşteri odaklı yaklaşımı ve çalışanlarına yönelik yenilikçi ve öncü uygulamaları ile Harvard Business School vaka çalışmasına konu olmuştur. 
 • Çalışanlarını geliştirmeye önem vermektedir. “Ömür Boyu Gelişim” anlayışı doğrultusunda, çalışanları için, Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile Hayat Varlık Akademisi projesini hayata geçirmiştir. Hayat Varlık Akademisi
 • Hayat Varlık Akademisi'nin Agent Camp işe alım eğitim programı Brandon Hall Mükemmeliyet Ödüllerinde 4 alanda 3 Altın 1 Gümüş ile ödüllendirilmiştir. Hayat Varlık İnsan Kaynakları
 • Hayat Varlık Akademisi 2018 yılında, çalışanlara sunulan eğitim-gelişim fırsatlarıyla ve yetenek gelişimiyle birlikte, performansa yönelik uygulamalarıyla, Association for Talent Development tarafından verilen ATD Best Ödülü’ ne sahip olmuştur.
 • Hayat Varlik kurumsal sitesi kapsamında, sektörel konularda yerel ve uluslararası güncel gelişmelere ilişkin derleme ve makalelere yer vermektedir. Hayat Varlık Makaleler
 • Great Place to Work tarafından düzenlenen “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2014” ve “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2015” yarışmalarında, 50-500 çalışan kategorisinde Türkiye’nin En İyi İşvereni arasında yer almıştır ve ayrıca 2014 yılında “İş- Yaşam Dengesi Özel Ödülü” ne de layık görülmüştür. Hayat Varlık İnsan Kaynakları
 • Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarının sonucunda, “ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi" Sertifikasını almaya hak kazanan tek VYŞ’dir. Hayat Varlık ISO 10002
 • Bilgi güvenliği konusuna azami önem göstermektedir. Hayat Varlık 2016 yılında ISO 27001 standardı çerçevesinde Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Sertifikasına sahip olmuştur. Hayat Varlık ISO 27001
 • Faaliyetlerini, uluslararası düzenlemeler ve en iyi örnek uygulamalar çerçevesinde göstermeye önem vermektedir. Varlık Yönetim Şirketleri Derneği, RMA International (Receivables Management Association International) ve FENCA (Federation of European National Collection Associations) üyesidir.
 • Faaliyetlerinin, global ve yerel çevrenin, toplum ve ekonomi üzerinde negatif etkisi olmadığına emin olmak ve gelecek kuşaklara ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, yaşanabilir bir dünya bırakmak için, çevreye duyarlı olmanın ve çevre dostu politikaları uygulamanın önemine inanmaktadır.

Kilometre Taşları

2008

Hayat Varlık, 1 Şubat 2008 tarihinde LBT Varlık olarak Lehman Brothers tarafından kurulmuştur. Hemen faaliyete başlayan Şirket, ilk tahsili gecikmiş alacak portföylerini aynı yıl satın almıştır. 2008 yılında mevcut portföylerden 23 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 131 milyon TL yatırım yapılmıştır. Çalışan sayısı 10’dur.

2009

Vector Holdings S.a.r.l., LBT Varlık hisselerinin tamamını Lehman Brothers’dan devralmıştır. 2009 yılında mevcut portföylerden 40 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 18 milyon TL yatırım yapılmıştır. Çalışan sayısı 31’dir.

2010

2010 yılında mevcut portföylerden 73 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 97 milyon TL yatırım yapılmıştır. Çalışan sayısı 61’dir.

2011

EBRD, Şirket’e 100 milyon TL tutarında öz kaynak ve kredi finansmanı sağlayarak azınlık ortak olmuştur. 2011 yılında mevcut portföylerden 109 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 77 milyon TL yatırım yapılmıştır. Çalışan sayısı 137’dir.

2012

Finansman kaynakları çeşitlendirerek tahvil programını başlatmıştır. 2012 yılında mevcut portföylerden 115 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 149 milyon TL yatırım yapılmıştır. Çalışan sayısı 214’tür.

2013

EBRD, 2013 Ekim ayında, Şirketin başarı ile devam eden tahvil programına yatırımcı olarak katılmaya karar vermiştir. 2013 yılında mevcut portföylerden 142 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 120 milyon TL yatırım yapılmıştır. Çalışan sayısı 386’dir.

2014

LBT Varlık, 20 Haziran 2013 tarihinde BDDK‘nın faaliyet iznini almış olan Hayat Varlık’ın hisselerinin bütün aktif ve pasifleriyle devralınmasına karar vermiş ve 20 Mayıs 2014 tarihinde bağlı ortaklıkları arasına katmıştır. İki şirket 26 Haziran 2014 tarihi itibarıyla TURKASSET çatısı altında birleşmiştir. Birleşme işlemi sonucunda, LBT Varlık tüm varlık ve yükümlülükleri ile TURKASSET’e katılmıştır. “Great Place to Work” tarafından Türkiye’deki en iyi iş veren ödülünü layık görüldü. 2014 yılında mevcut portföylerden 170 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 181 milyon TL yatırım yapılmıştır. Çalışan sayısı 458’dir.

2015

Şirket, 8 Nisan 2015 tarihli genel kurul kararına istinaden, Şirket sermayesini 40.753.564 TL'den 185.000.000 TL'ye çıkartarak nakdi sermaye artışını gerçekleştirmiştir. “Great Place to Work” tarafından Türkiye’deki en iyi iş veren ödülüne layık görüldü. 2015 yılında mevcut portföylerden 165 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 62 milyon TL yatırım yapılmıştır. Çalışan sayısı 508’dir.

2016

Şirket, 30 Haziran 2016 tarihinde Artı Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin banka ve diğer finansal kuruluşlardan farklı zamanlarda temlik almış olduğu tahsili gecikmiş alacak portföyünü devir ve temlik almıştır. Şirket 29 Eylül 2016 tarihinde ise Atlas Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin tüm hisselerini satın almıştır. 18 Kasım 2016 tarihinde şirketin unvanı Hayat Varlık Yönetim Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir.

2016 yılında mevcut portföylerden 217 milyon TL tutarında tahsilat yapılırken, yeni portföylere 167 milyon TL yatırım yapılmıştır. Çalışan sayısı 550’dir.

2017

EBRD ve ICBC'den 120 milyon TL tutarında sendikasyon kredisi sağlanmıştır.
TURKASSET, Hayat Varlık ile birleşmiş olup, varlık ve yükümlülükleri ile Hayat Varlık'a dahil olmuştur.
Şirketin notu TR AA'ya revize edilmiştir (TR AA-'dan).
Şirket, 2016'da Brandon Hall Excellence ve 2017'de ATD En İyi ödüllerine layık görüldü.
306 milyon TL tutarında rekor tahsilata ulaşıldı ve 107 milyon TL tutarı yeni portföylere yatırıldı. Çalışan sayısı 568’dir.

2018

Şirketin TR AA olan notunun görünümü pozitife yükseltilmiştir. (Önceki görünüm: Durağan)
Şirket, 2018'de Great Place to Work ödülünü 3. kez almıştır.
362 milyon TL tutarında rekor tahsilata ulaşıldı ve 114 milyon TL tutarı yeni portföylere yatırıldı. Çalışan sayısı 509’dur.