Sıkça Sorulan Sorular

Sicil Affı ile ilgili düzenleme, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, ödemesinde gecikme olan kredi kartı ve diğer kredi borçlarının 6 ay içinde ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde banka ve finansal kuruluşlarca, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi kayıtlarının dikkate alınmayabileceğine ilişkin maddeleri kapsamaktadır. İlgili dokümana ulaşmak için tıklayınız.

Varlık Yönetim Şirketlerinin (VYŞ) kuruluş ve faaliyet esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından belirlenmektedir.

VYŞ’lerin faaliyetleri, bankalar ve fonlar dahil olmak üzere, diğer mali kurumların alacakları ile diğer varlıklarının satın alınması, tahsili, yeniden yapılandırılması ve satılmasını kapsar. 

Alacaklının, borçlu kişinin rızasını aramaksızın, alacağını üçüncü bir kişiye/kuruma devretmesi işlemidir. Bu devrin geçerli olması için, yazılı sözleşme yapılması gerekmektedir. . .

Bu sözleşme ile borcun ödenmesini talep etme hakkı da dahil olmak üzere, borçla ilgili yasalar dahilindeki her türlü tasarruf hakkı da yeni alacaklıya geçer.

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 143. Maddesinde alacağın VYŞ’lere devri ile ilgili detaylar yer almaktadır. 

Banka ve finansal kuruluşlarla müşterinin imzaladığı genel sözleşmelerde de, borcun üçüncü şahsa devredilebileceği ile ilgili bilgilendirme yer almaktadır.

TURKASSET Varlık Yönetim A.Ş. banka ve diğer finans kuruluşlarının tahsili gecikmiş alacak portföylerini satın alarak borçların tasfiyesi, çözümlenmesi alanında hizmet veren ve BDDK tarafından denetlenen finansal bir kuruluştur. 

Amacımız, finansal zorluk yaşayan müşterilerimizin problemlerini çözmelerine yardımcı olmaktır. 

Borç, başta bankalar olmak üzere, “alacağını devredecek olan kurum” ile “Varlık Yönetim Şirketi” arasında imzalanan “Alacak Devir/Temlik Sözleşmeleri” ile devredilir

Alacaklıların, alacaklarını üçüncü kişilere ya da kurumlara devrederken borçluya sorma veya borçluyu bilgilendirme gibi bir sorumlulukları yoktur. Banka ve finansal kuruluşlarda ürün kullanımında imzaladığınız genel sözleşmelerde borcun 3. Şahıslara devredilebileceği ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır. 

Müşterilerimizle yapılan anlaşmayı,  taksit tutarlarını, tarihini ve ödeme kanalını ayrıntılı olarak  gösteren, her iki tarafın da imzasının yer aldığı resmi taahhüt belgesidir. Müşterilerimize yapacağı düzenli ödemelerde kılavuzluk etmeye de yarar. 

  • Ödeme planınızda bulunan taksitleri tarih ve tutarlarını kontrol etmelisiniz.
  • Borcunuzla ilgili haciz, rehin, bloke gibi ilave hukuki masraf doğurabilecek durumları, anlaşma yapılmadan önce, mutlaka ilgili VYŞ’nin Kredi Çözüm Uzmanı veya Müşteri Hizmetleri Uzmanına belirtmelisiniz.
  • Ödeme kanalları (VYŞ’nin banka hesap bilgileri, PTT vb.) ile ilgili mutlaka bilgi almalı ve hatalı yere/hatalı bilgilerle ödeme yapmamaya dikkat etmelisiniz.
  • Anlaşmaya istinaden yapacağınız ön ödeme tutarı ve ön ödeme tarihi ile ilgili, Kredi Çözüm Uzmanı veya Müşteri Hizmetleri Uzmanı ile mutabık kalmalısınız.
  • Anlaşma yaptıktan sonra, güncel borç tutarı bilgisini Kredi Çözüm Uzmanı veya Müşteri Hizmetleri Uzmanından öğrenmelisiniz.

MASAK’ın (Mali Suçları Araştırma Kurulu) “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” gereği, müşterilerimizle iş ilişkisine girmeden önce mutlaka kimlik tespiti yapmak zorundayız.

Kimlik tespiti, doğru müşteriye ulaşılması, doğru kişiyle anlaşma yapılması adına ve müşterinin bilgi güvenliğinin sağlanması konusunda, her iki tarafı da koruyan bir işlemdir.

VYŞ’lerinin müşteri ile gerçekleştirdikleri anlaşma gereği, plana uygun olarak tüm ödemeler tamamlandığında, ilgili dosyanın/borcun kapatılacağını, yazılı olarak taahhüt ettiği belgedir.

Ödemeleriniz tamamlandığında, borcunuzun kapanacağına dair sizi güvence altına alır. 

Damga Vergisi; Damga vergisi kanunu gereğince,  resmi sözleşmelerden ve resmi belgelerden belirlenen oranlarda değişen tutarlarda alınan vergi türüdür.

BSMV; Banka sigorta muamele vergisidir. Banka ve Sigorta işlemlerinden doğan ve bu işlemlerin miktarları ya da gelirleri üzerinden hesaplanan bir vergi türüdür.

Ne yazık ki hayır. İcra müdürlüğünde gerçekleştirilecek fek işlemlerinin tamamlanması için, VYŞ avukatlarının da icra dairesinde hazır bulunması gerekir.  

Güncel borç üzerinden yapılan anlaşmalarda vade tarihinden önce toplu bir ödeme yapılması durumunda, size avantaj sağlayacak bir indirim uygulanması söz konusu olabilir. Detaylar için Kredi Çözüm Uzmanımız veya Müşteri Hizmetleri Uzmanımız ile görüşebilirsiniz.

Taksitlerinizi ödeyememeniz durumunda, yapılan anlaşma geçerliliğini kaybeder ve o zamana kadar ödediğiniz tutarlar, güncel faizli borç bakiyesinden düşülür. 

Toplam asıl alacak rakamı üzerinden faiz işlemeye devam eder. 

Taksitlerinizi geç ödemeniz durumunda, taksit tarihinden sonraki ilk 15 gün içinde, ödenecek tutara herhangi bir faiz işletilmez. Gecikmenin 15-180 gün aralığında olması halinde ise, gecikme bedelini ödeyerek, mevcut planla devam edebilirsiniz. 

Ödemeleriniz tamamlandığında, ilgili dosyaya ait Borcu Yoktur Evrakınızı Kredi Çözüm Uzmanlarımız / Müşteri Hizmetleri Uzmanlarımıza ulaşarak talep ettiğinizde, arzu ettiğiniz iletişim kanalıyla (e-posta, faks, kargo) tarafınıza gönderilir. 

Kapanan dosyaların bilgileri satıcı kuruma aylık olarak Turkasset tarafından bildirilir ve borç ile ilgili veri bankası güncellemeleri satıcı kurum tarafından yapılır. Bunun yanında borçlara ait bildirimler, günlük (KRS) ve aylık (KLKR) olarak Turkasset tarafından Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne yapılmaktadır.

İcra müdürlüğünce gerçekleştirilmesi gereken fek işlemlerinde (maaş haczi, gayrimenkul hacizleri, banka bloke işlemleri, dosyanın işlemden kaldırılması, vs.) birtakım harç ve masraflar talep edebilmektedir. Söz konusu tutarlar, icra müdürlüğü tarafından hesaplanır. Müşteri, bu masrafları ilgili icra müdürlüğüne ödemekle yükümlüdür.
Tüm borcun/borçların ödenmesini takiben yapılacak dosya kapama işlemlerinde oluşabilecek vergi ve harç masrafları müşteriye aittir. Bunun haricinde başka bir masraf çıkması söz konusu değildir.
Avukatların kullandığı UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi), portalı üzerinden, hukuki olarak yapılan işlemlerin bildirim numarasıdır. Bu numarayı, ilgili Kredi Çözüm Uzmanı / Müşteri Hizmetleri Uzmanınızdan öğrenebilirsiniz. Böylece icra işlemlerinin sonuçlanmasını sizler de kendiniz takip edilebilirsiniz.